خیر٬ بیمار بودن جرم نیست و معمولا کشورهای پناهنده پذیر به دلیل بیماری شما پرونده تان را رد نمی کنند. در بعضی از کشورها مثل امریکا شما نیاز دارید که برگه هایی را امضا کنید و متعهد شوید که در کنترل بیماری و سرایت نکردن آن به دیگران دقت کنید تا سلامت عمومی را به خطر نیاندازید. اما در کل مشکلی برای تعیین کشور و یا اسکان مجدد شما به وجود نخواهد آمد