باید سعی کنید که در همان ابتدا تلفنی که خریداری می کنید ثبت شود و شماره ی شما ثابت بماند چون تغییر شماره تلفن بسیار سخت است اما اگر تلفن شما تغییر کرد حتما باید از طریق ایمیل و یا فاکس به سازمان ملل اطلاع دهید و چنانچه پرونده ی شما را ما پیگیری می کنیم باید به ما نیز اطلاع دهید که از طریق ما نیز به سازمان ملل اطلاع داده شود. ما معمولا هر وقت لیست پناهجویان ا ارسال می کنیم شماره های آنها را نیز نوشته و برای سازمان ملل می فرستیم. 

در اواحر سال ۲۰۱۶ سازمان ملل اقدام به دریافت شماره تلفن های جدید از طریق سایت سازمان کرده است که می توانید با وارد کردن شماره پرونده و تاریخ تولد خود به آن وارد شوید و در قسمت پایینی صفحه لینک اطلاعات تماس را انتخاب کرده و شماره ی جدید خود را وارد کنید