خیر اما در بعضی مواقع که اطلاعات شما کامل نباشد ممکن است از طرف سازمان ملل و یا اداره مهاجرت ترکیه با شما تماس بگیرند و تلفنی با شما صحبت کنند تا اطلاعات پرونده تان را تکمیل کنند. همچنین ممکن است با شما به صورت تلفنی تماس گرفته شود که مصاحبه ای داشته باشند برای بررسی وضعیت شما که آیا واجد شرایط تسریع پرونده هستید یا خیر