ممکن است که در سایت شما اعلام شود که کشور کانادا برایتان در نظر گرفته شده است اما وقتی که به قسمت کشوری سازمان ملل تماس بگیرید به شما بگویند که هنوز پرونده ی شما به سفارت ارجاع نشده باشد. این یک موضوع طبیعی است. کانادا به صورت گروهی پرونده ها را از سازمان ملل دریافت می کند بر خلاف امریکا که به صورت هفتگی سازمان ملل می تواند پرونده ها را به آنها ارجاع دهد. چنانچه پرونده ی شما برای کانادا در نظر گرفته شود می بایست منتظر بمانید تا نوبت شما برای ارجاع پرونده تان به سفارت فرا برسد. وقتی که پرونده تان به سفارت ارجاع شد در سایت یو ان اعلام خواهد شد و بعد از مدت کوتاهی از سفارت با شما تماس گرفته می شود برای مصاحبه مهاجرت