بله٬ شما می توانید فرم های سفارت را آنلاین تکمیل کنید٬ پرینت بگیرید و برای سفارت پست کنید اما بهتر است که منتظر بمانید تا پرونده ی شما به سفارت از طرف دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل ارجاع شود و بعد از آن فرم هایتان را پست کنید