این کاملا بستگی به شرایط و دلایل پناهندگی شما دارد. اما برای دگرباشان بر طبق تجربه کشورهای هلند و آلمان میزان پذیرش بالاتری نسبت به بقیه کشورها دارند و پایین ترین پذیرش در کشورهای انگلستان و نروژ و ایتالیاست