در هر دو صورت می توانید درخواست پناهندگی دهید. اما باید توجه داشته باشید که چنانچه اقدام به دریافت ویزا نموده اید باید به همان کشوری که به شما ویزا داده است رفته و درخواست پناهندگی دهید. به عنوان مثال اگر ویزای خود را از هلند دریافت کرده اید می بایست در هلند درخواست دهید و اگر به آلمان بروید دولت آلمان شما را به هلند خواهد فرستاد