ترکیه کشور مسلمانی است و دولت ترکیه در چند سال گذشته بیشتر به عقاید اسلامی نزدیک شده است اما همچنان مجازاتی برای همجنسگرایی در ترکیه وجود ندارد و پناهجویان دگرباش با رعایت یک سری اصول امنیتی می توانند بدون مشکل در ترکیه زندگی کنند. یکی از دلایلی که درخواست پناهندگی در ترکیه نسبت به دیگر کشورها بیشتر توصیه می شود فعالیت کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل است. توصیه ی ما به پناهجویان دگرباش این است که همچنان در ترکیه نیز مراقب باشند و فکر نکنند که می توانند آزادانه زندگی کنند. باید به صورت موقت فکر کنند که همچنان در ایران هستند و باید یک سری از مسایل را رعایت کنند تا اینکه به کشور پناهجو پذیر ارجاع داده و بتوانند آزادانه هر طور که مایل هستند زندگی کنند