لطفا اطمینان حاصل کنید که كميسارياى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و شرکای آن اطلاعات تماس و به روز شما را دارند. شما مي توانيد براى به روز رسانى اطلاعات تماس خود به سایت http://results.unhcr.org.tr مراجعه کنید. در این وب سایت شما می توانید با کلیک بر قسمت به روز رسانی اطلاعات خود را به روز کنید و اين امكان را به شما را مي دهد كه شماره تلفن خود، آدرس و شماره شناسه ی خود را به عنوان يک خارجى به روز رسانى كنيد. همچنین به راحتی می توانید به اطلاعاتی که در پرونده ى شما است، به اضافه ی چگونگی وضعیت اقامت خود در ترکیه، دسترسى داشته باشيد