از سال 2013 وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا به همراه سازمان مهاجرت جهانی دوره ای را برای قبل از خروج از ترکیه در نظر گرفتند. کتابچه زیر را می توانید دانلود کرده و مطالعه کنید


دانلود