ما در سازمان دو بودجه داریم ۱) بودجه ی عمومی ۲) بودجه ی کمک مالی به پناهجویان


هزینه های سازمانی و حتی هزینه های بانکی ارسال پول از محل بودجه ی عمومی سازمان تامین می شود و ۱۰۰٪  کمک های جمع آوری شده برای پناهجویان به آنها تعلق می گیرد یعنی اگر شما ۱۰۰ دلار برای کمک به پناهجویان بدهید همان ۱۰۰ دلار به دست آنها خواهد رسید و هزینه های سازمانی برای انجام پروسه ی کمک مالی از آن کسر نمی شود اما اگر شما ۱۰۰ دلار برای کمک به سازمان بدهید از آن برای هزینه های سازمان از قبیل هزینه های برنامه ی پناهجویی٬ برگزاری کارگروه ها٬ هزینه های ارتباطی٬ سفر به ترکیه٬ و ... استفاده خواهد شد