شما می توانید دو چمدان که هر کدام حداکثر ۲۳ کیلو وزن داشته باشد به اضافه ی یک ساک دستی که حداکثر ۸ کیلو باشد و یک کیف لپ تاپ به همراه داشته باشید. چنانچه بار بیشتری دارید یا از شما اضافه بار خواهند گرفت که تقریبا ۱۰۰ دلار به ازای هر چمدان خواهد بود و یا اینکه می توانید قبل از سفر خود آن را از طریق پست بفرستید.