معمولا خیر. به دلیل اینکه وقتی شما وارد کشور سوم می شوید و در محل های خاصی شما را نگه می دارند تا کارهای اداری شما انجام شود معمولا اجازه ی داشتن حیوان خانگی را نمی دهند. بهترین راه برای به همراه داشتن حیوان خانگی تان این است که آن را قبل از پرواز خود به کشور سوم منتقل کرده و یکی از دوستان و آشنایان شما او را نگه دارد و یا اینکه او را نزد یکی از دوستان خود به امانت بگذارید تا بعد از اسکان شما برایتان فرستاده شود تا خودتان تحویل بگیرید. 

برای انتقال حیوانات خانگی حتما باید واکسن ها و مدارک پزشکی او به روز باشد.