چنانچه درخواست پناهجویی شما رد شود نامه ای از طرف سازمان ملل برای شما فرستاده می شود و دلایل آن را توضیح می دهند و معمولا یا انها حرف های شما را باور نکرده اند٬ یا درخواست شما در رده بندی های پناهندگی نبوده است و یا تناقش در حرف هایتان داشته اید. شما می بایست که به صورت کتبی به این تصمیم اعتراض کنید و افسر پرونده ی جدید درخواست شما را بررسی می کند و برای بار دوم نتیجه را اعلام می کند که یا ممکن است قبول شده و یا باز درخواست شما رد شود. 

چنانچه در مرحله ی استیناف قبول شوید پرونده ی شما برای اسکان مجدد ارجاع می شود و چنانچه دوباره درخواست شما رد شود پرونده تان بسته می شود. برای نوشتن نامه ی استیناف توصیه می شود که به صورت فارسی نامه ی خود را بنویسید و دقت کنید که از نظر نگارشی درست بوده و غلط املایی نداشته باشد زیرا در غیر این صورت در ترجمه ی نامه ی شما مشکلاتی به وجود خواهد آمد و درصد قبولی تان را کاهش می دهد. 

متن نامه باید توضیحاتی از دلایل پناهندگی تان باشد که چرا از ایران خارج شدید و اگر به ایران برگردید چه اتفاقاتی برای شما خواهد افتاد. نامه باید بین دو تا چهار صفحه باشد و توصیه می کنیم که آنها را به فارسی تایپ کرده و بفرستید. وقتی نامه ی خود را نوشتید توصیه می کنیم که آن را قبل از فرستادن به سازمان ملل برای ما ارسال کرده تا بتوانیم مطالعه کرده و در بالا بردن کیفیت حقوقی آن کمک کنیم.