ممکن است در بعضی مواقع سازمان ملل از شما بخواهد که در یک مصاحبه ی دیگر شرکت کنید. این می تواند به این دلیل باشد که یا در روز مصاحبه ی خود اطلاعاتی را نداده اید که برای تصمیم گیری لازم است و هیئت تصمیم گیرنده نیاز دارد پاسخ شما را داشته باشد و یا تناقض هایی وجود داشته است که برای روشن شدن آن و تصمیم گیری بهتر نیاز است با شما مصاحبه ی دیگری انجام شود. 

دقت کنید که در طول مصاحبه ی مجدد خود سوالات را درست متوجه شوید چون هر سوالی که از شما پرسیده می شود مسلما برای تصمیم گیری آنها ضروری بوده است.