توصیه می کنیم که برای آماده شدن در مصاحبه ی خود حتما ویدیو های همایش دگرباشان را که آرشام پارسی در شهرهای مختلف برگزار می کند و بر روی سایت سازمان در قسمت ویدیوها اضافه شده است را به دقت ببینید