طبق قانون شما باید در شهر تعیین شده ی محل اقامت خود اسکان داشته باشید و برای خروج از شهر حتما باید از اداره ی پلیس اجازه بگیرید. اگر مایل هستید به هر دلیلی سفر کنید باید اجازه گرفته و در صورت توافق برای شما برکه ی اجازه یا همان ازین برای شما صادر خواهد شد که مدت زمان محدودی به شما اجازه ی سفر به شهر خاصی را می دهد. چنانچه بدون مجوز سفر کنید ممکن است توسط پلیس دستگیر شده و در صورت نداشتن مجوز لازم شما را به شهر خود بازپس خواهند فرستاد و در بعضی موارد ممکن است محدودیت های قانونی ای برای شما نیز ایجاد شود. توصیه می شود حتی برای رفتن به آنکارا یا استانبول برای انجام مراحل پناهجویی خود نیز حتما اجازه سفر بگیرید.