چنانچه توسط دفاتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل به عنوان پناهنده شناخته شده اید و پرونده ی شما به کانادا برای اسکان مجدد ارجاع شده باشد می بایست یک سری فرم های خاص را تکمیل کنید. هر کشوری نیز علاوه بر فرم های زیر نیازمند تکمیل فرم های تکمیلی نیز می باشد

ما تلاش نموده ایم که یک سری از این فرم ها را به عنوان نمونه تکمیل کنیم تا شما دوستان عزیز بتوانید راحت تر فرم هایتان را تکمیل و اماده ی مصاحبه شوید. شایان ذکر است که در صورت نیاز می توانید با ما تماس گرفته و راهنمایی بخواهید

توصیه می شود که فرم هایتان را به صورت آنلاین تکمیل کنید چون هم خوانا تر خواهند بود و هم راحت تر. می توانید این فرم ها را در سایت اداره ی مهاجرت کانادا پیدا کنید. لطفا توجه . داشته باشید که زمان تکمیل فرم ها باید یک دستگاه پرینتر در دسترس داشته باشید چون بعضی از فرم ها قابل ذخیره کردن نیستند. همچنین نیازی نیست که منتظر ارسال فرم های خود از سفارت باشید٬ میتوانید این فرم ها  راتکمیل کنید

اطلاعاتی که در این فرم نمونه ی تکمیل شده استفاده شده است به هیچ شخص حقیقی ای مربو نمی باشد. نمونه های تکمیل شده ی این فرم ها در این قسمت بارگزاری شده است و در حال تکمیل می باشد


Generic Application Form for Canada – IMM0008   

Schedule A: Background / Deceleration – IMM5669

Schedule 2: Refugee Outside Canada – IMM0008

Use Of Representative Form

Additional Family Information – IMM5406

Ankara Supplementary Form