در کانادا مراکز زبانی هست به نام اختصاری ای.اس.ال که به شکل رایگان به تازه واردین آموزش زبان انگلیسی می دهند. همچنین پس از اخذ اقامت دائم می توانند برای گرفتن پذیرش در دانشگاه یا کالج و حتی دریافت بورسیه تحصیلی اقدام کنند