کسانی که تحت حمایت هستند و هنوز اقامت دائم خود را نگرفته اند برگه ی بیمه ای دریافت می کنند با نام اختصاری (آی.اف.اچ) این برگه هزینه ی بیمارستان، پزشک و خدمات اورژانسی را پوشش می دهد

همچنین بعد از گرفتن جواب می توانند درخواست کارت بهداشت کرده و از خدمات عمومی بهرمند شوند