اگر ثابت شود که درآمد شخص پایین است و قادر به پرداخت هزینه ی حقوقدان نیست، دولت کانادا حقوقدانی در اختیار او قرار میدهد و لازم نیست که پناهجو هزینه ای پرداخت کند. اما اگر شرایط مالی پناهجو مناسب باشد و می تواند هزینه ی وکیل را پرداخت کند می تواند به یکی از وکلای رسمی امور مهاجرت مراجعه و از آنها کمک بخواهد