هیئت پناهجو پذیری کانادا مترجمی به شکل رایگان در اختیار شما قرار می دهد. اگر شما به مترجم نیاز دارید باید این را در فرم مشخصات فردی خود عنوان کنید، در قسمت مترجم برای زبان ها و گویش های خارجی -ذکر کنید که با کدام زبان خارجی می خواهید ارتباط برقرار کنید. بر اساس زبان خارجی ای که شما انتخاب می کنید (زبان مادری) و زبان رسمی کانادا-انگلیسی و فرانسوی- که شما در قسمت زبان مورد استفاده در روند رسیدگی در فرم مشخصات فردی انتخاب کرده اید مترجمی در اختیار شما قرار می گیرد. مترجمین می بایست اطلاعات شخصی شما را محرمانه نگاه دارند. چنانچه در فهم مترجم مورد نظر دچار مشکل شدید فوراً به عضو تصمیم گیرنده یا افسر تصمیم گیرنده ی پرونده اطلاع دهید