شما می بایست مدارکی ارائه دهید که حاوی مشخصات هویتی شما باشد به اضافه ی هر مدرکی که ادعای شما را اثبات کند. اگر مدارک شناسایی خود را ارائه ندهید می بایست توضیح دهید که چرا آنها را ندارید و چه اقداماتی را برای دستیابی به آنها انجام داده اید.

 

نمونه ی مدارک هویتی که می بایست ارائه دهید در زیر آورده شده است

پاسپورت، مدارک مسافرتی، شناسنامه یا گواهینامه ی رانندگی

کارنامه ی تحصیلی، مدارک دانشگاهی یا مدارک مربوط به تخصص شما

مدرک سوء پیشینه یا گواهی پزشکی

کارت عضویت شما در گروه های سیاسی، اتحادیه ها یا گروه های دیگر

مقالات، اخبار و گزارشات در باره ی حقوق بشر در کشور مبدأ

 

چنانچه مدارک را آماده کردید باید دو کپی از آن را تهیه کرده و به دفتر پذیرش تحویل دهید

چنانچه Canada Border Service Agency نیز در درخواست شما سهیم باشد می بایست یک کپی هم به نماینده ی Canadian Border Service Agency داده شود. مدارکی که ارائه می شوند یا باید تایپ شده و یا کپی شده از اصل مدرک باشند: نباید دست نوشت باشند. تمام مدارک باید بر اوراق (21.5 در 28 سانتی متری) پرینت شوند. در صورت ارائه مدارک به شکل فتوکپی همه ی آنها باید واضح و خوانا بوده و صفحات آنها به ترتیب شماره گذاری شوند.