مصاحبه ی اصلی در سازمان ملل Legal Interview at the UNHCR

من هنوز در پلیس ثبت نام نکرده ام. آیا مشکلی برای مصاحبه ی اصلی من پیش می آید؟
طبق قوانین شما باید در اسرع وقت در پلیس ثبت نام کنید. این احتمال وجود دارد که سازمان ملل به دلیل ثبت نام نشدن در پلیس مصاحبه ی شما را به تعویق بیاندازد. ثبت...
Wed, 29 Apr, 2015 at 12:21 AM
آدرس دقیق کمیسریای عالی سازمان ملل در آنکارا را به ترکی دارید که بتوانم به راننده تاکسی بدهم ؟
  BMMYK: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sancak Mahallesi – 12. Cadde – 212. Sokak – No3
Wed, 29 Apr, 2015 at 10:17 PM
من مصاحبه ام را مدتی پیش انجام داده ام اما متاسفانه مطلبی را فراموش کردم که به افسر پرونده ام بگویم. آیا راهی است که با او تماس بگیرم و اطلاعات تکمیلی را در اختیار او قرار دهم؟
شما می توانید مطالب خود را نوشته و به همراه نام و شماره ی پرونده ی خود به دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل از طریق نامه، فاکس و یا ایمیل ارسال کنید...
Wed, 29 Apr, 2015 at 11:24 PM
چطور می توانم برای مصاحبه آماده شوم؟
توصیه می کنیم که برای آماده شدن در مصاحبه ی خود حتما ویدیو های همایش دگرباشان را که آرشام پارسی در شهرهای مختلف برگزار می کند و بر روی سایت سازمان در قسمت و...
Sat, 4 Mar, 2017 at 9:27 AM
آیا اطلاعات من در مصاحبه محرمانه خواهد ماند؟
بله. اطلاعاتی که شما در طول مصاحبه ارائه می کنید به صورت محرمانه باقی خواهد ماند و در اختیار شخص یا سازمان دیگیری قرار داده نخواهد شد و تلاش کنید که در فرصت...
Sat, 4 Mar, 2017 at 9:29 AM