این بستگی دارد که در چه شهری زندگی می کنید و یا شما را به چه شهری معرفی کرده اند و همچنین سبک زندگی شما. اگر بخواهید همخانه داشته باشید و مشکلات همخانه داشتن را قبول کنید مسلما هزینه های شما سرشکن خواهد شد. خیلی از پناهجویان در ترکیه حداقل یک تا دو نفر همخانه دارند. در شهرهایی مثل دنیزلی و یا اسکیشهیر میانگین اجاره خانه در سال ۲۰۱۶ بین ۷۰۰ تا ۱۰۰ لیر بوده است و این بستگی به این دارد که آیا خانه همراه با وسایل  باشد یا نه. در شهرهایی مثل کایسری میانگین هزینه ی اجاره بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ لیر بوده است.