شما می توانید به اداره ی پلیس مراجعه کنید و شرایط مالی تان را با آنها در میان بگذارید و درخواست دهید که در صورت ممکن قسمتی از هزینه ی اقامتتان را ببخشند و شما را از پرداخت آن معاف کنند. برای تصمیم گیری معمولا پلیس از محل زندگی شما بازدید می کند و درخواست تان را به وزارت کشور می فرستد. امروزه در خیلی از شهرها این هزینه ها بخشیده می شود.