باید به دفتر آسام در آنکارا مراجعه کرده و وقت مصاحبه بگیرید. آنها با توجه به دستورالعمل اداره ی مربوط، شهری را جهت اقامت به شما معرفی خواهند کرد که باید در آنجا خود را به اداره ی پلیس معرفی کنید. پناهندگان سازمان ملل می توانند در بیش از شصت شهر ترکیه اقامت موقت داشته باشند که برخی از آنها عبارتند از: آدانا، آفیون، آغری، آکسارای، آماسیا، اوشاک، بیلجک، بوردور، دنیزلی، جانکیری، جوروم، اسکی شهیر، گاضی آنتپ، هاکاری، هاتای، اسپارتا، کاهرامان ماراس، کارامان، کاستامون، کایسری، کیرکاله، کیرشهیر، کونیا، کوتاهیا، مرسین، نوشهیر، نیده، سیواس، سیرناک، توکات، وان، یوزگات و …

دولت ترکیه معمولا بر حسب ملیت پناهندگان آنها را در شهرهایی اسکان می دهد که امکاناتی از قبیل مترجم برای آنها فراهم کند. به عنوان مثال ایرانی ها بیشتر در شهرهای کایسری، اسپارتا، نوشهیر، دنیزلی٬ اسکیشهیر و نیده متمرکز هستند. پناهجویان نمی توانند در شهرهای آنکارا، استانبول و ازمیر اقامت داشته باشند و این محدودیت به دلیل تامین امنیت آنها توسط اداره ی اتباع خارجی پلیس می باشد مگر در شرایط خاص پزشکی. برای دریافت اجازه ی اقامت موقت در ترکیه باید هر چه سریعتر با ارائه ی فرم های سازمان ملل به اداره ی پلیس در آنجا اقدام به ثبت نام کنید