این وزارت کشور دولت ترکیه است که تصمیم می گیرد پناهندگان باید در کدام یک از سی شهر معرفی شده اقامت گزینند. (آدانا، آفیون، آغری، آکسارای، آماسیا، اوشاک، بیلجک، بوردور، دنیزلی، جانکیری، جوروم، اسکی شهیر، گاضی آنتپ، هاکاری، هاتای، اسپارتا، کاهرامان ماراس، کارامان، کاستامون، کایسری، کیرکاله، کیرشهیر، کونیا، کوتاهیا، مرسین، نوشهیر، نیده، سیواس، سیرناک، توکات، وان، یوزگات و …) 

 چنانچه مایل هستید شهر محل اقامت خود را تغییر دهید باید درخواست کتبی خودتان را به دفتر امور اتباع خارجی مستقر در اداره ی پلیس ارائه کنید و در آن دلایل تغییر شهرتان را توضیح دهید. چنانچه پلیس نامه تان را تحویل نگرفت شما می توانید آن را به آدرس زیر ارسال کنید. ممکن است که وزارت کشور با درخواست جابجایی تان موافقت نکند. چنانچه درخواست جابجایی شما به دلیل مسائل امنیتی است حتما سازمان ملل را نیز در جریان قرار دهید.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yabancılar Daire Baskanlığı, İltica Bölümü, İlkadım Cad. No: 89, Dikmen 06100 ANKARA