حتما توصیه می شود که گرایش یا هویت جنسی خود را اعلام کنید. خوشبختانه یکی از افتخارات سازمان دگرباشان ایرانی این است که توانسته است از سال ۲۰۰۹ سازمان ملل را متقاعد کند که پرونده های دگرباشان را به صورت ویژه مورد بررسی قرار دهند و چنانچه گرایش یا هویت جنسی خود را اعلام نکنید ممکن است پروسه ی شما طولانی تر شود

درست است که برخی مواقع ممکن است که تاریخ اعلامی طولانی مدت باشد اما هنوز در مقایسه با غیر دگرباشان تاریخ نزدیک تری است و در آینده نیز با پیگیری های سازمان تغییر خواهد یافت

از شما به صورت خیلی خلاصه دلایل خروجتان پرسیده می شود و پس از انجام مراحل اولیه تاریخ مراجعه به سازمان ملل  و شهر محل اقامت شما تعیین می شود