خیر اما در بعضی مواقع که اطلاعات شما کانل نباشد ممکن است از طرف سازمان ملل با شما تماس بگیرند و تلفنی با شما صحبت کنند تا اطلاعات پرونده تان را تکمیل کنند. همچنین ممکن است با شما به صورت تلفنی تماس گرفته شود که مصاحبه ای داشته باشند برای بررسی وضعیت شما که آیا واجد شرایط تسریع پرونده هستید یا خیر